Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 04. 02. 2021

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. 

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u uw gegevens aan LetSmile toevertrouwt in verband met een service-, koop- en/of financieringsovereenkomst, alsmede van wat er met uw gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens in verband met de uitvoering van het dienstverleningscontract en het koopcontract

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens in het kader van het dienstencontract?

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door uw contractuele partner LetSmile. De partij die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in verband met de exploitatie van onze website is:

Nota over de verantwoordelijke instantie

LetSmile wordt vertegenwoordigd door zijn functionaris voor gegevensbescherming Tony van der Zanden.
De functionaris voor gegevensbescherming kan per e-mail worden bereikt op datenschutz@letsmile.de en per post op het adres Saturnusstraat 14, 2516 AH, Den Haag, Nederland. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO), voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (art. 6, lid 1, onder b), DSGVO), om te voldoen aan een wettelijke verplichting van onze kant (art. 6, lid 1, onder c), DSGVO) of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO).

Soorten gegevens

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u – of met uw toestemming of voor de uitvoering van het contract uw partner-arts of de fabrikant van de aligners – deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult. 

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna ook tezamen “gebruikers” genoemd). Het kunnen ook gegevens zijn waarmee u hebt ingestemd dat LetSmile ze voor zichzelf verkrijgt als onderdeel van die toestemming, zoals gezondheidsgegevens van uw vorige tandartsen en orthodontisten (zie gedetailleerde uitleg hieronder).

Doel van het gebruik van gegevens

De firma LetSmile, de behandelende tandartsen van LetSmile en het tandtechnisch laboratorium K Line Europe GmbH, Niederrheinstraße 16, 40474 Düsseldorf, (hierna te noemen “K Line”) werken samen aan een optimaal behandelingsproces om u als patiënt niet alleen een zo goed mogelijk behandelingsresultaat te garanderen, maar ook een behandelingsverloop dat aan alle kanten vakkundig wordt begeleid.

Daarom is het noodzakelijk dat LetSmile, het tandtechnisch laboratorium en de tandartsen informatie kunnen uitwisselen over de behandeling zelf en over de patiënt. LetSmile deelt de gegevens die het van u ontvangt als onderdeel van het servicecontract met deze partners. Het informeert u ook wanneer het contract is beëindigd, zodat de partners de gegevens vanaf dat moment kunnen wissen.

Alle gegevens die u via de website verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de volgende voorwaarden voor het gebruik van de website.

Bovendien communiceren de partners K Line en LetSmile via de software van K Line, die beveiligd is tegen toegang door derden, om het behandelplan op te stellen. 

Voorts gebruiken wij uw gegevens om met u of met onze genoemde partners te kunnen communiceren om tot een optimale behandeling te komen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? 

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Voor details, zie het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”. 

 

Verzamelen van gezondheidsgegevens

Voor en tijdens de alignerbehandeling moeten wij ten behoeve van een optimale behandeling persoonsgegevens van u verzamelen aan de hand waarvan conclusies kunnen worden getrokken over uw gezondheidstoestand, de zogenaamde gezondheidsgegevens.  Deze gezondheidsgegevens kunnen worden verzameld via de website of/en op analoge wijze door informatie in te winnen bij uw vroegere behandelende tandarts. Dit is nodig om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden en om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat eerdere ziekten e.d. de behandeling niet in gevaar brengen. Afhankelijk van welke behandeling wordt uitgevoerd en van welke diensten u gebruik maakt, zullen de hieronder afzonderlijk uitgesplitste gegevens worden verzameld:

Foto’s in het klantenprofiel

In een eerste online consultatie kan LetSmile foto’s van u nemen (hierna “voor-foto”), waaruit conclusies kunnen worden getrokken over een scheefstaande tand of andere gebitsafwijking. Deze foto telt ook als gezondheidsgegevens. Het wordt verzameld om u in staat te stellen uw vorige tandpositie te vergelijken met een mogelijk eindresultaat (hierna de “na-foto” genoemd). Voor de na-foto moeten wij of een van onze partners de voor-foto bewerken, en wij slaan deze bewerking ook op uw profiel op. 

Scan / afdruk bij uw eigen tandarts

Uw tandarts kan een scan of een afdruk maken van uw boven- en onderkaak. Dit is nodig om een eerste indicatie en behandelplan vast te stellen. Het scanbeeld wordt opgeslagen volgens de richtlijnen voor medische opslag van CA Digital en door uw huisarts.

Geschiktheidstest

Een geschiktheidstest wordt aan het begin van de behandeling gepland om de compatibiliteit van uw kaak met de aligners te controleren. Als onderdeel van de geschiktheidstest kunnen gezondheidsgegevens worden verzameld via scans, röntgenfoto’s of andere medische procedures. Bovendien kunnen gezondheidsgegevens over vroegere ziekten enz. worden opgevraagd bij uw vorige behandelende tandarts. De LetSmile tandarts zal dan het behandelplan bepalen, ook onderdeel van de gezondheidsgegevens, dat de basis zal vormen voor de vervaardiging van de aligners en de verdere behandeling. De scangegevens worden in eerste instantie in een individualiseerbare vorm opgeslagen en direct na afloop van de gehele behandeling weer gewist.

De antwoorden op medische/fysieke vragen, met inbegrip van gezondheidsgegevens, kunnen worden geïndividualiseerd, maar worden slechts opgeslagen totdat de behandeling is voltooid en worden daarna gewist. Bovendien slaan wij ze anoniem op voor statistische doeleinden zonder toewijzing of toerekening. Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in de gevallen die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden genoemd.

Behandeling

Indien een tandheelkundige behandeling nodig is, waarbij de behandelende tandarts ook een tussentijdse scan maakt, wordt deze ook geïndividualiseerd, maar alleen opgeslagen totdat de behandeling is voltooid. Bovendien slaan wij ze anoniem op voor statistische doeleinden zonder toewijzing of toerekening.

Wanneer de actieve fase van de behandeling eindigt, deelt LetSmile deze informatie mee aan alle partners, zodat zij de geïndividualiseerde gezondheidsgegevens kunnen verwijderen op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming, met uitzondering van de laatste behandelingsfoto’s die door de patiënt zijn genomen. 

PartnersLetSmile, de algemene tandartsen en de behandelend tandarts van LetSmile en het tandtechnisch laboratorium K Line Europe GmbH, Niederrheinstraße 16, 40474 Düsseldorf, werken samen aan een optimaal behandeltraject om u als patiënt niet alleen het best mogelijke behandelingsresultaat te garanderen, maar ook een allround vakkundig begeleid behandeltraject. Om deze reden is het noodzakelijk dat LetSmile de verzamelde gezondheidsgegevens – voor zover u hier uw zuivere toestemming voor heeft gegeven – met deze partners deelt.

 

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u – of met uw toestemming of voor de uitvoering van het contract uw tandarts of de fabrikant van de aligners – ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

In het kader van de gegevensverwerking gaat het met name om de volgende gegevens:

 • Inventarisgegevens (b.v. stamgegevens van personen, namen of adressen).
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Waar gebruiken wij uw gegevens voor? 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? 

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Voor details, zie het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

 

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR). Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de betrokken persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) DSGVO).

 

 Gegevensbescherming Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing. 
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering. 
 • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website 

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (zie hierboven).

 

 

4. Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies 

Sommige van de internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en -versie 
 • Gebruikt besturingssysteem 
 • Referrer URL 
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft 
 • Tijd van de serveraanvraag 
 • IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.
Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij de sluiting van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van betalingen.

Er zal geen verdere doorgifte van gegevens plaatsvinden of alleen indien u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

5. Callcenter 

 

Om uw telefonische vragen te behandelen of om telefonisch contact met u op te nemen, voor zover dat is toegestaan, kunnen wij gebruik maken van een callcenter. Alle gegevens blijven binnen de EU.

Daartoe hebben de medewerkers van het callcenter toegang tot al uw persoonsgegevens die van belang kunnen zijn bij een telefonische aanvraag, vanaf de initiëring van een zaak en een eerste aanvraag van u tot de administratie voor de afhandeling van het contract na het einde van het contract. 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk in het geval van een aanvraag van u of na het sluiten van een contract voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die worden uitgevoerd in antwoord op uw aanvraag (Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO). 

Voor zover wij contact met u opnemen op basis van uw toestemming, is de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Hier vindt u het privacybeleid van ons callcenter: https://www.bestseller.de/de-de/datenschutzerklaerung.html 

Jobverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met het callcenter en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming. 

 

6. Social media

 

Facebook plugins (Like & Deel knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, kunnen op onze pagina’s worden geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. 

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. 

Google+ Plugin

Onze pagina’s kunnen functies van Google+ gebruiken. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en delen van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie over de hele wereld te publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 hebt gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1’s kunnen samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, moet u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel hebben, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken publiceren over de +1-activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Het gebruik van de Google+ plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Instagram plugin

Functies van de Instagram-dienst kunnen op onze pagina’s worden geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

7. Analyse-instrumenten en reclame

 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website is gewoonlijk meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering 

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. 

Browser plugin 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar en mogelijkheid tot herroeping

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art.6 para.1 p.1 lit.a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door de cookie-instellingen op te roepen en uw keuze daar te wijzigen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/?hl=de. 

 

Jobverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe. 

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een advertentie-integratiedienst van Google Inc. (“Google”). De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s, worden geanalyseerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen voor advertentieadvertenties voor verschillende apparaten te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven of intrekken bij Google (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Bovendien kunnen wij gebruik maken van de “Google Tag Manager” om Google Analytics en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren. 

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

De opslag van “conversiecookies” en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor het meten van conversies.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina’s, maar ook daarbuiten. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Mixpanel 

Deze toepassing maakt gebruik van de analysedienst van Mixpanel, een dienst van Mixpanel Inc, een vennootschap naar het recht van de staat Delaware van de Verenigde Staten van Amerika, met maatschappelijke zetel te 405 Howard St, San Francisco, CA 94105, VS. De Mixpanel-service registreert bekeken pagina’s en pagina-activiteit. Om dit mogelijk te maken, worden loggegevens doorgestuurd naar Mixpanel. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van uw gegevens kunt u vinden op de Engelstalige privacypagina van de Mixpanel-dienst (http://mixpanel.com/privacy) in de desbetreffende paragrafen. 

 

Als u niet wilt dat er loggegevens van uw activiteiten op deze website aan Mixpanel worden doorgegeven, kunt u de registratie van loggegevens van uw activiteiten stopzetten met de zogenaamde “opt out cookie”, die u kunt activeren onder http://mixpanel.com/optout/. Wij wijzen u er echter op dat dit cookie en daarmee het verbod op opname worden gewist zodra u de cookies verwijdert in de instellingen van uw browser (programma voor internettoegang). Wij wijzen u erop dat wij, als exploitant van de website waarop u zich bevindt, geen invloed hebben op het gebruik van uw gegevens.

 

Jameda

Jameda zegel en widget: Zegels of widgets van jameda GmbH, St. Cajetan-Straße 41, 81669 München, Duitsland zijn geïntegreerd op onze website. Een widget is een klein venster dat veranderlijke informatie weergeeft. Ons zegel werkt ook op een soortgelijke manier, d.w.z. het ziet er niet altijd hetzelfde uit, maar de weergave verandert. Hoewel de overeenkomstige inhoud op onze website wordt weergegeven, wordt deze op dat moment opgehaald van de jameda-servers. Dit is de enige manier om altijd de huidige inhoud te tonen, vooral de huidige beoordeling. Voor dit doel moet een dataverbinding tot stand worden gebracht tussen deze website en jameda en ontvangt jameda bepaalde technische gegevens (datum en tijd van het bezoek; de pagina van waaruit de query is gemaakt; het gebruikte Internet protocol adres (IP adres), browser type en versie, apparaat type, besturingssysteem en soortgelijke technische informatie) die nodig zijn om de content te kunnen leveren. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt om de inhoud te verstrekken en worden niet opgeslagen of op een andere manier gebruikt. Met de integratie streven wij het doel en het rechtmatige belang na om actuele en correcte inhoud op onze homepage te presenteren. De rechtsgrondslag is Art 6 para. 1 f) DSGVO. Door deze integratie slaan wij de voornoemde gegevens niet op. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door jameda is te vinden in het privacybeleid van de pagina www.jameda.de. 

 

8. Nieuwsbrief

 

Gegevens nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief tijdens de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd proces van dubbele opt-in. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de aanbieder van de verzendingsdienst zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers op grond van art. 6 par. 1 lit. a, art. 7 DSGVO in combinatie met art. 7 par. 2 nr. 3 UWG of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing op grond van art. 6 par. 1 lt. f. DSGVO. DSGVO in samenwerking met. § 7 par. 3 UWG.

De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons tevens in staat stelt toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen op grond van onze rechtmatige belangen tot drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen, zodat wij kunnen aantonen dat eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd. is bevestigd. 

 

9. Plugins en hulpmiddelen

 

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Onze website gebruikt plugins van de website YouTube. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus verbinding met het Google DoubleClick netwerk – ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat na het starten van een video. Deze cookies stellen YouTube in staat om informatie te verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

In voorkomend geval kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsactiviteiten in gang worden gezet waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Voor meer informatie over privacy bij YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

10. Betalingsprovider

 

Mollie

Op onze website bieden wij onder andere betaling via Mollie aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Mollie B.V, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna “Mollie”). Indien u kiest voor betaling via Mollie, worden de door u ingevoerde betaalgegevens doorgegeven aan Mollie, alsmede aan de desbetreffende geselecteerde betaalprovider (iDEAL, Bancontact, SOFORT Banking, Overboeking, PayPal, Bitcoin, KBC/CBC Betaalknop, Belfius Direct Net).

 

De doorgifte van uw gegevens aan Mollie is gebaseerd op Art. 6 (1) a DSGVO (toestemming) en Art. 6 (1) b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). Mollie gebruikt cookies om het gebruik van de Mollie kassa-oplossing te optimaliseren. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Details over het gebruik van cookies van Klarna vindt u op de volgende link: https://www.mollie.com/de/features/checkout. 

 

Klarna

Op onze website bieden wij onder meer betaling met de diensten van Klarna aan. De provider is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”).

 

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

 

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisering van de kassaoplossing vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Details over het gebruik van cookies van Klarna vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

 

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

 

Ideale betaling

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan met de diensten van Ideal Payment. De aanbieder is Ideal Payment AG, Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg ZH, Zwitserland (hierna “Ideal”).

 

Ideal biedt verschillende betalingsmogelijkheden (b.v. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Ideal te betalen (Ideal checkout oplossing), zal Ideal verschillende persoonlijke gegevens van u verzamelen. Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Ideal op de volgende link: https://www.ideal-payment.ch/impressum-und-datenschutz.

 

Ideal gebruikt cookies om het gebruik van de Ideal kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisering van de kassaoplossing vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Details over het gebruik van Ideal-cookies zijn te vinden op de volgende link: https://www.ideal-payment.ch/impressum-und-datenschutz.

 

De overdracht van uw gegevens aan Ideal is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties. 

 

PayPal Plus

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal Plus aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal“).

Als u voor betaling via PayPal Plus kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgestuurd naar PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Meer informatie over PayPal Plus vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/paypal-plus.

 

Status: 04.02.2021